HISTORIKK KUNDER KONTAKT OSS
DESIGN

Vår grafiske kompetanse inkluderer design og utvikling av magasinlayout, annonsemaler, brosjyrer og logoprogram/firmaprofil. Vi har også utarbeidet alt fra bildekor til skilt og plakater. I tillegg til rene engangs designoppdrag utfører vi også gjenntakende layout og utarbeidelse av magasiner og annonser. Design/layout dekker også utvikling og produksjon av nettsider, bannere og IPadmagasin.

 

Magasinlayout inkluderer sideombrekking av tekst og bilder etter fastlagte maler.

 

Annonselayout innebærer grafisk produksjon av annonser etter definerte maler

 

Logo/dekor inkluderer idearbeid og utforming av logos, firmaprofil og et variert omfang profileringsdekor på skilt, inventar, biler, messestands etc.

 

Nettdesign inkluderer alt fra utarbeidelse av rammeverk til design av nettsider. Vi produserer selv enkle banner ads og enkeltsites, men anbefaler samarbeid med it-leverandører for større portalløsninger.