HISTORIKK KUNDER KONTAKT OSS

Redaksjonell tekst innbefatter intervjuer, portretter, fagartikler, reportasjer, referater og omtaler.  Tekstene blir utformet etter journalistiske prinsipper og benyttes i kundemagasin, nyhetsspalter på nettsider og som pressemeldinger.

 

Reklametekst er korte og slående slogans og beskrivelser til bruk i annonser, brosjyrer, presentasjoner og nettbannere.

TEKST